Ing. Ladislav Kovář

Tel.: +420 603 253 123
E-mail: ladkov@centrum.cz
GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ SLUŽBY

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ SLUŽBY

Naše služby

Pokrýváme veškeré činnosti v oblasti geodézie a kartografie

Geometrické plány

Geometrické plány jsou jedním ze základních dokumentů pro zápisy a změny vlastnických a jiných práv v katastru nemovitostí. Vytvářejí se při změně nebo rozdělení hranic pozemku, pro vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu, ale také při vyznačení věcných břemen.

Vytyčování vlastnických hranic

Vytyčování vlastnických hranic se obvykle provádí pře výstavbou oplocení pozemku, ověření průběhu stávající hranice nebo umístění stavby do případně v dané vzdálenosti od hranice pozemku. Vhodné je jeho provedení také před koupí či prodejem pozemku.

Geodetické práce v investiční výstavbě

Jedná se o vytyčování staveb před zahájením výstavby, vyhotovení dokumentace skutečného provedení a výpočty kubatur. Především jde o zaměřování inženýrských staveb a další infrastruktury. Zajišťujeme rovněž funkci odpovědného geodeta.

Mapování

Činnost v oblasti mapování spočívá v tvorbě účelových, základních a technických map měst provedených ve velkém měřítku.

Geodetické práce pro skupinu ČEZ

Jako dlouholetý dodavatel poskytujeme široký rozsah služeb přednímu českému výrobci a distributorovi elektrické energie společnosti ČEZ. Jedná se především o vytyčování a zaměřování energetických zařízení, přípravu geometrických plánů vytyčování rozsahu věcných břemen a další.

Reference

Od začátku naší činnosti jsme realizovali stovky zakázek od dílčích zadání klientů ze soukromého sektoru po rozsáhlé investiční projekty. Mezi naše klienty patří soukromí vlastníci nemovitostí, města a obce, skupina ČEZ, Omexom GA Energo s.r.o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Rydval - Elektro, s.r.o. , LAMAL, s.r.o., MARTIA, a.s., ELPRO-DELICIA, a.s., GEZ, s.r.o., VAMA, s.r.o., EMSL, s.r.o., AZ Elektrostav, a.s., MSEM, a.s., SANEX CZ, s.r.o.

O nás

Svou činnost jsme zahájili v roce 1991 a náš tým tehdy tvořili dva lidé. Mezi první realizované zakázky patřilo vyhotovení geometrických plánů pro město Stráž pod Ralskem, kterému jsme pomáhali se získáním historického majetku obce. Dnes se počet našich zaměstnanců ustálil na deseti a část kapacit je věnována na geodetické činnosti pro energetiku – skupina ČEZ a její dodavatelské společnosti.   
V průběhu let jsme také změnili sídlo, přestěhovali jsme ze Stráže pod Ralskem do České Lípy, abychom pro své zákazníky byly ještě lépe v dosahu.
Vždy se snažíme o stoprocentní výsledky své práce, a proto vedle průběžného zvyšování kvalifikace zaměstnanců jsme také získali a pravidelně obhajujeme certifikaci ISO 9001:2016. Jsme rovněž držitelem oprávnění Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního pro ověřování zeměměřičských činností.
 
 
 

Náš tým

OBJEDNEJTE SI NAŠE SLUŽBY ON-LINE


 Geometrický plán ?
 Vytyčování vlastnických hranic ?
 DSPS ?
 PD ? 

Kontakt

Ing. Ladislav Kovář
Geodetické a kartografické služby

Nerudova 631
47001 Česká Lípa
IČO : 61518051

Tel./Fax: (+420) 487 524 149
Mobil: (+420) 603 253 123
E-mail: ladkov@centrum.cz

 
Otevřeno:
Po až Pá - 7:00 - 15:30 hodin