logo Ing. Ladislav Kovář - Geodetické a kartografické služby
www.geodeti.info
Nerudova 631, 470 01 Česká Lípa
(+420) 603 253 123
tel/fax (+420) 487 524 149
PO-PÁ (7:00 - 15:30)
co děláme?
Geometrické plány
- rozdělení pozemků
- změny hranic pozemků
- vyznačení všech druhů staveb
- vyznačení věcných břemen
- restituce
Vytyčování vlastnických hranic
Geodetické práce v investiční výstavbě
- vytyčování staveb
- kontrolní měření
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení
- zaměřování inženýrských sítí podle směrnic správců
volná i kabelová vedení elektrické energie
plynovodní potrubí
vodovodní a kanalizační potrubí
telefonní vedení
teplovody aj.
- výpočty kubatur
- činnost funkce odpovědného geodeta aj.
Mapování (výstupy grafické i digitální)
- podklady pro projektovou činnost (výškopis, polohopis)
- základní mapy průmyslových závodů
- technické mapy měst
- mapování vodních toků aj.
Firma je držitelem certifikátu specifikovaného normou ČSN EN ISO 9001:2009